NEWS

[Exhibition] Tomona Matsukawa “MAM Collection 011: Yokomizo Shizuka + Matsukawa Tomona – The Personal Time We Are Living”

2019.11.19 - 2020.03.29

MAM Collection 011: Yokomizo Shizuka + Matsukawa Tomona – The Personal Time We Are Living
Date: Nov. 19, 2019 – Mar. 29, 2020
Venue: Mori Art Museum

https://www.mori.art.museum/en/exhibitions/mamcollection011/index.html

ARTISTS